Payroll & More homepage

Referenties

PC Sint-Amandus - Beernem (april 2016 - december 2016)

 • loonverwerking
 • creatie van nieuwe medewerkers in loonpakket
 • controle vakantiegeld
 • verrekening vakantieattesten
 • DMFA-aangifte
 • kwartaalaangifte Sociale Maribel
 • rapportering eindeloopbaangegevens PVT: voorbereiding cijfergegevens en input in RIZIV-webapplicatie
 • geven van opleiding ArnoHR

AZ Sint-Elisabeth - Zottegem (mei 2016 - januari 2017)

 • loonverwerking
 • berekening wachtvergoedingen RX/OK
 • controle vakantiegeld
 • verrekening vakantieattesten
 • controle premie BBT/BBK
 • berekening verlofrechten
 • berekening bruto-netto loonsimulaties en loonkost
 • berekening bedrijfstoeslag en netto SWT
 • rapportering eindeloopbaanmaatregelen: voorbereiding cijfergegevens en input in Finhosta-applicatie
 • schrijven van informatienota's omtrent outplacement, doelgroepverminderingen, SWT
 • ontwerpen van berekenings-, opvolgings- en controletools (in Excel): bruto-netto loonsimulatie, laatste werkdag bij ontslag, bedrijfstoeslag en netto SWT, tijdelijke contracten, ziektes en periode van gewaarborgd loon, tijdskredieten en thematische verloven, enz.

Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen - Brugge (januari 2017 - maart 2017)

 • opvolging subsidies
 • opvolging dossiers SWT
 • loonafsluiting
 • rapportering: afwezigheden, personeelskosten, prognoses, enz.
 • optimalisatie van procedures

PC Dr. Guislain - Gent (februari 2017)

 • Belcotax-aangifte
 • opmaken van stappenplan voor toekomstige aangiftes

"Jessie heeft ons gedurende een aantal maanden ondersteuning geboden op vlak van payroll en personeelsadministratie. Zij werkt zeer resultaatsgericht, heeft een mooie en bruikbare expertise in de zorg en is ook in staat om projectmatige opvolging te doen. Zij brengt nieuwe inzichten, stelt werkbare oplossingen voor en stelt zich zeer collegiaal op. Zij betekende voor ons een grote meerwaarde binnen het team."
(Vanessa De Mulder, Directeur Personeel en Organisatie, AZ Sint-Elisabeth)

"Prima ondersteuning en zeer professionele aanpak in kader van Belcotax-aangifte mét voorstel van proactieve aanpak naar toekomst toe, van harte dank Jessie!"
(Jozefien Bauwens, Diensthoofd HR a.i., PC Dr. Guislain)